Kancelaria parafialna Parafii NMP Królowej Polski jest czynna

we wtorki i czwartki  od godz. 16:30 do 17:30.

Poradnictwo rodzinne w środy o godz. 19:00

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST ŚWIETY

Zgłoszenia dokonują Rodzice dziecka, będący naszymi parafianinami (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zamieszkania zgłaszającego)

Należy przedstawić do wglądu:  Akt Urzędu Stanu Cywilnego, (akt urodzenia dziecka)

Rodzice Chrzestni mają być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Jeśli chrzestni nie mieszkają w naszej Parafii, winni przedłożyć zezwolenie z Parafii do której należą ( na terenie której faktycznie zamieszkują)

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Należy przedstawić Metrykę Chrztu, zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej, w przypadku osób starszych należy przedstawić świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

KOMUNIA ŚWIETA

Należy przedstawić Metrykę chrztu dziecka.

Termin Komunii Świętej: druga sobota po odpuście parafialnym NMP Królowej Polski.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed zaplanowaną datą małżeństwa w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Do kancelarii należy przynieść:

Wypis z Aktu Chrztu (wypisany w ostatnim półroczu)

Dowody osobiste kandydatów.

Świadectwa katechizacji z zakresu szkoły średniej (może być dyplom maturalny)

Świadectwo bierzmowania (Powinno być zaznaczone w akcie chrztu. Jeśli nie ma takiej adnotacji w akcie chrztu, należy pobrać potwierdzenie bierzmowania z parafii w której było się bierzmowanym)

Zaświadczenia o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej

Przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem przez członka rodziny.

Przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu oraz informacji zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pochówku

W przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła