Duszpasterze
Proboszcz Ks. Kanonik Piotr Żynda - ustanowiony 2012-05-02

Wikariusze
1. Ks. mgr Janusz Wesołowski - wikariusz od 2013-07-01
2. Ks. mgr Łukasz Babul - wikariusz od 2014-07-01
Inni księża
1. Ks. Prałat Zygmunt Maliński - emeryt od 2012-05-02