Duchowa Adopcja


W naszej parafii obronę życia dziecka poczętego zagrożonego zagładą podjęła w latach osiemdziesiątych 30-osobowa grupa z inicjatywy parafianek Danieli Komosińskiej i Barbary Tojza. Od 1986 r. każdego miesiąca ks. proboszcz Zygmunt Maliński sprawował Msze Święte w obronie dziecka poczętego i jako przebłaganie za grzechy dzieciobójstwa.


8 września 1994 r. – w Roku Rodziny – odbyło się pierwsze przyrzeczenie podjęcia duchowej adopcji. Wówczas podjęło duchową adopcję 150 parafian. Do 2013 roku 3036 razy w sposób imienny zadeklarowano modlitwę o uratowanie życia. We wrześniu 2014 r. po raz 20 podejmiemy w naszej parafii duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą.


Każdego 13 dnia miesiąca o godz. 18.30 są sprawowane Msze Święte w obronie życia - - w miesiącu marcu w uroczystość Zwiastowania NMP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i do podjęcia zobowiązania duchowej adopcji każdego roku w dniu 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.


Opiekę duchową nad dziełem obrony życia i nad Wspólnotą Duchowej Adopcji sprawuje ks. proboszcz Piotr Żynda. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z parafiankami Danielą Komosińską (tel. 505 518 968) lub Barbarą Tojza (601 633 897).