Różaniec Rodziców

Trzymaj Kciuki za Swoje Dzieci...

...na różańcu!

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci.... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat... stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae - Watykan, 16 października 2002

Czym jest Różaniec Rodziców?

To wspólnotowa modlitwa rodziców w intencji dzieci na różańcu, przy czym każdy z rodziców odmawia tylko jedną dziesiątkę  różańca w czasie i  miejscu  najbardziej dogodnym dla siebie.

Po co taka modlitwa?

Jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Dbamy o ich rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. Zdajemy sobie jednak sprawę z naszej  ograniczoności i ogromu zła, jakie nas otacza: narkomania, alkoholizm, pornografia, rozboje, okultyzm, sekty..., można wymieniać w nieskończoność! Niestety, często są to nie tylko zagrożenia  zewnętrzne, ale również trudna sytuacja w rodzinach. Co zrobić aby przerwać ten łańcuch zła? Sami z siebie nic nie możemy uczynić! Zawierzmy więc nasze dzieci, rodziny i nas samych  Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest Różaniec Rodziców.

Skąd pomysł na taką modlitwę i jak ją odmawiać?

Różaniec Rodziców jest owocem rekolekcji wspólnoty z nurtu Odnowy w Duchu Świętym z Gdańska w 2001 roku. Oparty jest na zasadzie róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe "róże", z których każda ma swojego animatora, a w niebie - patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne,  że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży. Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc  konkretną tajemnicę. Jak w żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa. Różnica polega na tym, że zmiana tajemnic następuje wg z góry ustalonego harmonogramu - pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Nie uczestniczymy w  żadnych zebraniach czy też spotkaniach. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy oraz ponawia raz w roku w dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Różaniec Rodziców ma konkretne intencje: o ochronę dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców; o pełnię błogosławieństwa Bożego; o uzdrowienie  przyczyn grzechów rodziców i w środowisku, których skutki mogą dosięgnąć dzieci; o rozwój tej formy modlitwy; oraz za Ojca Świętego i Kościół. Codziennie powierzamy Bogu przez ręce Maryi nasze dzieci i dzieci pozostałych 19 rodziców. W ten sposób za każde z dzieci odmawiany jest cały różaniec. Jedynie raz w roku, członkowie róż spotykają się na wspólnej Mszy Świętej dziękczynno-błagalnej sprawowanej w intencji modlących się w różach oraz ich dzieci objętych modlitwą.

Co daje modlitwa Różańcem Rodziców?

Świadomość tej wspólnej modlitwy i opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicom niesłychany spokój. Modlitwa ta uwalnia od lęków o dziecko, o jego bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka i okazanie miłości. Modlitwą obejmujemy  nasze dzieci, ale modlitwa ta uzdrawia również relacje w naszych rodzinach. Pozwólmy Panu Jezusowi na dotknięcie każdej naszej rodziny i uleczenie jej. Pan Jezus nie odmawia żadnej naszej prośbie, zanoszonej do Niego  przez ręce Jego Matki.

Jak wielu rodziców modli się w ten sposób?

Obecnie  istnieje ponad 3500 róż, co oznacza, że codziennie ponad 70.000 rodziców modli  się za swoje dzieci na różańcu i liczba ta stale się powiększa.
Również przy naszej parafii rodzice modlą się Różańcem Rodziców. Co ważne, nie są to rodzice wyłącznie z naszej parafii, ale również nasi przyjaciele, krewni i znajomi mieszkający na terenie całej Polski.

Dlaczego rodzice lękają się przystąpienia do Różańca Rodziców?

To jest zbyt duża odpowiedzialność, co stanie się jeżeli zapomnę albo inne obowiązki nie  pozwolą mi na odmówienie tej dziesiątki różańca?

Odmówienie jednej dziesiątki różańca zajmuje tylko 4-5 minut. Można ją odmówić w drodze do lub z pracy, można ją odmówić w autobusie, w czasie przygotowywania  posiłku, a jeżeli zapomnę to też nic się nie stanie. Mogę tylko zyskać modlitwę innych 19 rodziców w intencji moich dzieci.

Nie mam czasu!

Czas jest darem Pana Boga dla nas. Jeżeli Mu zawierzymy, On sam da nam te 5 minut. Doświadczają tego wszyscy rodzice, którzy przystąpili do Różańca Rodziców. Tym bardziej, że dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas.

Modlę się sam na różańcu za swoje dzieci i odmawiam nie tylko dziesiątkę ale cały różaniec.

Należy dziękować Panu, że udzielił rodzicowi takiej łaski. Pan Jezus
powiedział również: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Imię Moje, tam Ja Jestem pośród nich”. Pan Jezus pragnie abyśmy modlili się we wspólnocie. O ileż głośniejsze jest wołanie 70 tysięcy rodziców aniżeli tylko jednego.

Daj dzieciom to, co najlepsze !!!

Różaniec Rodziców to prawdziwy  szturm nieba w intencji naszego potomstwa!!!


Jak przystąpić do Różańca Rodziców?

Zapraszamy rodziców nie tylko z naszej parafii, ale wszystkich czytających te słowa!

Uczestnictwo w Różańcu Rodziców można zgłaszać do Barbary Brzezińskiej
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     lub telefonicznie pod numerem 501 552 669