Ruch Rodzin Nazaretańskich


Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, powstał w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994). Od 1987 r. Ruch jest obecny w wielu diecezjach Polski, a także za granicą - w archidiecezji gdańskiej od 2000 r.


RRN ma na celu ukazywanie piękna i świętości Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jednocześnie w ramach formacji jest akcentowana potrzeba ciągłego nawracania ku radykalizmowi wiary i budowania komunii z Jezusem przez Maryję.


W naszej parafii pierwsze spotkanie RRN odbyło się w październiku 2012 roku z inicjatywy ks. wikariusza Pawła Jakimcio, pełniącego funkcję moderatora diecezjalnego RRN. Animatorką nowej grupy została Irena Zielińska. Grupa liczy 13 osób.


Spotkania odbywają się w salce katechetycznej raz w tygodniu, w czwartki o godz. 17.30 (wejście do salki od strony nowego parkingu). Rozpoczynamy spotkania krótką modlitwą, rozważamy materiały formacyjne - obecnie Rozważania o wierze ks. Tadeusza Dajczera. Dzielimy się doświadczeniem obecności Boga w naszym życiu, w codziennych wydarzeniach oraz próbami życia w komunii z Maryją i Jej Synem.


DEKALOG SPOTKAŃ

  1. Spotkanie rozpoczyna się i kończy wspólną modlitwą - wzywając wstawiennictwa i opieki Maryi, która najpełniej otwiera nas na działanie Ducha Świętego i miłującą obecność Boga.
  2. Podejmuj wysiłek trwania w czasie spotkania w postawie modlitwy i zawierzenia. Spotkanie ma być formą wspólnej, głośnej medytacji, rozważania, spojrzenia na swoje życie w świetle podanych treści duchowych, w obecności Boga oraz braci i sióstr, dlatego każdy z uczestników kończy swoją wypowiedź krótką modlitwą, np. Dziękuję Ci Jezu, Maryjo proszę Cię ....
  3. Zabiegaj o atmosferę wyciszenia, skupienia, dyskrecji i otwartości.
  4. Nie narzucaj innym własnego sposobu myślenia, przeżywania, reagowania, światopoglądu.
  5. Wystrzegaj się postawy doradcy, nie miej ambicji rozwiązywania komuś jego problemów czy wykładania powszechnej teologii i moralności.
  6. Unikaj sformułowań ogólnych typu: my, ludzie, oni, trzeba, powinno się, należy, wiadomo.
  7. Staraj się mówić jednoznacznie, konkretnie i rzeczowo, trzymając się tematu spotkania, tak by odnosić swoją wypowiedź do siebie, a nie komentować przedmówcę.
  8. Unikaj dyskusji, krytyki, polemik, osądzania czy moralizowania, ale zachęcamy innych do dzielenia się własnym doświadczeniem duchowym.
  9. Nie bój się chwil dłuższego milczenia (potrzebnego do modlitwy, przemyślenia problemu, oceny siebie, podjęcia decyzji).
  10. Staraj się wsłuchiwać w głos siostry czy brata przyjmując ich takimi, jakimi są.


W drugą sobotę miesiąca, od września do czerwca, bierzemy udział w dniach skupienia organizowanych przez parafie w archidiecezji, gdzie działają grupy RRN. W czasie wakacji wyjeżdżamy na 8-dniowe rekolekcje diecezjalne do Wiela, gdzie łączymy wypoczynek z modlitwą. W letnich rekolekcjach w 2013 r. wzięło udział sto osób, wśród nich grupa 10 osób z naszej parafii.


Czujemy się zobowiązani słowami Chrystusa Chodź i zobacz, co jest dobrego w Nazarecie do apostolstwa i dlatego wciąż proponujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym z naszej parafii rekolekcje oraz dni skupienia organizowane w archidiecezji przez RRN. Kalendarz spotkań, dni skupienia i rekolekcji dla RRN w archidiecezji gdańskiej jest ustalany na każdy nowy rok duszpasterski (od września do sierpnia) i podany na stronie internetowej rrn.diecezja.gda.pl oraz w gazetce Perle wydawanej co kwartał na potrzeby członków Ruchu.


Osoby zainteresowane formacją duchową prosimy o kontakt z ks. moderatorem Pawłem Jakimcio (tel. 604 138 856) lub animatorką Ireną Zielińską (tel. 517 583 252).