Ruch Światło-Życie - Domowy Kościół


Domowy Kościół jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę. Do odnowy małżeństwa i rodziny dąży się przez lekturę Słowa Bożego, modlitwę, sakramenty, świadectwo przyjaźni z Chrystusem w swoim najbliższym środowisku i postawę służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów. Małżeństwa włączają się do kręgów, aby sobie wzajemni pomagać. Założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.


Początki Domowego Kościoła w naszej parafii sięgają 2001 r., kiedy zawiązał się pierwszy krąg. W ciągu kolejnych lat powstały kolejne kręgi: w 2007, w 2011 i w 2012 r.


Pierwszym moderatorem był ks. Piotr Adamski, następnie opiekę przejmowali ks. Rafał Halman i ks. Krzysztof Sroka. Obecnie rolę opiekunów pełnią wkariusze ks. Paweł Jakimcio (od 2011 r.) i ks. Janusz Wesołowski (od 2013 r.).


Do naszej parafii należą trzy kręgi złożone łącznie z 14 małżeństw zamieszkałych na terenie parafii i poza nią. Animatorami pierwszego kręgu są małżonkowie Piotr i Elżbieta Rezmerowie, drugiego kręgu - Jacek i Barbara Ostrowscy oraz trzeciego Marcin i Katarzyna Dunstowie.


Kręgi spotykają się raz w miesiącu w mieszkaniach prywatnych. Spotkania mają charakter modlitewno – formacyjny. Cały trud dążenia do świętości dokonuje się każdego dnia w małżeństwie, w wychowaniu dzieci i w najbliższym otoczeniu. Przez czytanie Pisma Świętego, modlitwę osobistą, małżeńską i dialog małżeński odkrywają Boże zamiary wobec siebie i swojego małżeństwa. Zbliżają swoje rodziny do Boga
poprzez modlitwę rodzinną z dziećmi. Podejmują nieustanną pracę nad sobą i wzajemnymi relacjami poprzez podejmowanie reguły życia i uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych wyjazdowych na terenie całej Polski.


Ważnym spotkaniem dla wszystkich trzech kręgów w parafii są coroczne spotkania opłatkowe w salce domu parafialnego. Kręgi włączają się w życie parafii
poprzez przygotowywanie liturgii Mszy świętych niedzielnych i świątecznych, podejmując czytanie liturgii słowa, modlitwy powszechnej i przygotowanie procesji z darami. Niosą pomoc podczas okolicznościowych nabożeństw, szczególnie maryjnych i w okresie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Wielkanocy. Niosą pomoc organizacyjną, finansową i modlitewną we wszystkich sprawach ważnych dla parafii, np. podczas rekolekcji, pielgrzymek, obozów letnich i festynów.


W latach 2011 - 2013 Domowy Kościół z naszej parafii wraz z innymi wspólnotami zorganizował koncerty ewangelizacyjne na placu Wejhera w uroczystość Bożego Ciała. Mieszkańcy Wejherowa byli urzeczeni radosnym chwaleniem Boga poprzez śpiew i modlitwę. Mogli także zakupić książki religijne i materiały formacyjne. Dzieło to będzie kontynuowane.


Małżeństwa skupione w Domowym Kościele promują chrześcijańskie wartości i przyczyniają się do odnowy moralnej we współczesnym świecie, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka - dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu - oraz innych środków odurzających i troskę o obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.


We współczesnym świecie małżeństwa i rodziny przeżywają kryzys. Ten kryzys został pogłębiony przez niebezpieczną ideologię gender, ruchy feministyczne i nowe prądy myślowe. Tym większa jest potrzeba takiego ruchu dla Kościoła w Polsce i w świecie.

 

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne do Domowego Kościoła.

Elżbieta i Piotr Rezmerowie (kontakt: 504 918 081, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Barbara i Lesław Brzezińscy (kontakt: 501 552 669, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )