Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

św. Jan Paweł II

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.


Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

Żywy Różaniec jest
ELEKTROWNIĄ DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej.

Żywy Różaniec jest niezdobytą
TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów.

Żywy Różaniec składa się z róż – każda składa się z  dwudziestu osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Dni, w których członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami:

  • przyjęcie do Żywego Różańca,
  • Narodzenie Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowanie Pańskie (2 II),
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstanie Pańskie (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII),
  • święto Królowej Różańca Świętego,
  • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 XII).

Wspólnota Żywego Różańca istnieje w naszej parafii od początku jej powstania, m. in. dzięki zaangażowaniu śp. Ireny Kalkowskiej. Wspólnotą opiekowali się następujący duszpasterze: ks. proboszcz Zygmunt Maliński, ks.  Tadeusz Stawicki, ks. Piotr Adamski, ks. Marcin Flizikowski, ks. Paweł Jakimcio. Od września 2014 r. opiekunem jest ks. Łukasz Babul. Parafialną Radą Żywego Różańca kierują zelatorki Agnieszka Duda i Gabriela Grabowska.

Obecnie Żywy Różaniec składa się z 28 róż – liczy 560 osób.

Aktualny wykaz róż według kolejności daty wspomnienia w kalendarzu liturgicznym: św. Agnieszki, Najświętszej Maryi Panny, św. Heleny, św. Józefa, św. Bernadety, św. Wojciecha, NMP Królowej Polski, MB Fatimskiej, św. Antoniego, św. Jana Chrzciciela, MB Nieustającej Pomocy, MB Sianowskiej, św. Anny, św. Dominika, św. Klary, św. Moniki, św. Stanisława Kostki, św. o. Pio, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Franciszka, MB Różańcowej, św. Małgorzaty, św. Jana Pawła II, św. Judy Tadeusza, św. Elżbiety, św. Cecylii, św. Katarzyny, św. Barbary.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca codziennie odmawiają różaniec o godz. 17. 30, przed Mszą św. o godz. 18. 00, a w niedzielę o godz. 18. 00 przed wieczorną Mszą św. (według ustalonego harmonogramu). W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 8.00 jest Msza św. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej wspólnoty, a dla zmarłych o radość życia wiecznego. Po Mszy św. jest odmawiany różaniec przed Najświętszym Sakramentem.

Patronalnym świętem jest święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października, natomiast poszczególne róże zamawiają Msze św. we wspomnienie swojego patrona.

Żywy Różaniec uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu, bierze udział w wydarzeniach i uroczystościach parafialnych.

Wspólnota Żywego Różańca w uroczystość Trzech Króli ma spotkanie opłatkowe  w kościele.

Zelatorzy troszczą się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie, czuwają nad pełnym składem osobowym róży,  koordynują roczną wymianę tajemnic, odwiedzają chorych.

Osoby chętne do włączenia się do wspólnoty Żywego Różańca mogą zgłaszać się do ks. opiekuna Żywego  Różańca lub do zelatorki Agnieszki Dudy.