Żywy Różaniec


Wspólnota Żywego Różańca istnieje w nasze parafii od samych początków jej powstania, m.in. dzięki zaangażowaniu śp. Ireny Kalkowskiej. Pierwsze róże przeszły do naszej parafii z kościoła św. Trójcy.


Wspólnotą opiekowali się następujący duszpasterze: ks. proboszcz Zygmunt Maliński, ks. Tadeusz Stawicki, ks. Piotr Adamski i ks. Marcin Flisikowski. Od września 2012 r. opiekunem jest ks. Paweł Jakimcio. Zelatorki Agnieszka Duda i Gabriela Grabowska kierują Parafialną Radą Żywego Różańca.


Obecnie Żywy Różaniec składa się z 27 róż i liczy 530 osób. Co 20 parafianin w parafii liczącej 10360 mieszkańców należy do tej wspólnoty.


Aktualny spis 27 róż według kolejności daty wspomnienia w kalendarzu liturgicznym: św. Agnieszki, Najświętszej Maryi Panny, św. Heleny, św. Józefa, św. Katarzyny, św. Bernadety, św. Wojciecha, NMP Królowej Polski, MB Fatimskiej, św. Antoniego, św. Jana Chrzciciela, MB Nieustającej Pomocy, MB Sianowskiej, św. Anny, św. Dominika, św. Klary, św. Maksymiliana Kolbego, św. Moniki, św. Stanisława Kostki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Franciszka, MB Różańcowej, św. Małgorzaty, św. Judy Tadeusza, św. Elżbiety, św. Cecylii i św. Barbary.


Największą troską osób należących do Żywego Różańca jest codzienna modlitwa w intencjach papieża i misji.


Do stałych obowiązków tej wspólnoty należy codzienny różaniec o godz. 18.00 przed wieczorną Mszą św. prowadzony przez róże różańcowe według ustalonego dyżuru.


W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 8.00 jest Msza św. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej wspólnoty, a dla zmarłych o radość życia wiecznego. Po Mszy św. odmawiamy różaniec.


Patronalnym świętem jest święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października, natomiast poszczególne róże w ciągu całego roku zamawiają Msze święte we wspomnienie swojego patrona.


Trzy razy w roku Żywy Różaniec jest odpowiedzialny za adoracją Najświętszego Sakramentu w parafii: w październiku w adoracji wyznaczonej przez diecezję, przed Wielkim Postem w ramach nabożeństwa 40 – - godzinnego i podczas Triduum Paschalnego.


Wspólnota w miarę możliwości uczestniczy we wszystkich większych uroczystościach parafialnych wraz z pocztem sztandarowym. Sztandar i chorągiew Żywego Różańca zostały zakupione z własnych składek.

Cała Wspólnota Żywego Różańca spotyka się każdego roku w uroczystość Trzech Króli na spotkaniu opłatkowym i kolędowaniu w kościele.
Ponadto róże różańcowe powróciły do spotkań w salce z okazji wspomnienia liturgicznego swojego patrona. Na rok 2014 r. zostało zaplanowanych 27 spotkań przy słodkim poczęstunku (najlepszym dniem do integracji okazała się niedziela po Mszy św. o godz. 8.00).


Zelatorzy odwiedzają chorych członków ze swojej róży, zanosząc do nich Echo Różańcowe i pozdrowienia od całej róży.


W związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II pragniemy utworzyć różę Jana Pawła II i zaprosić do niej przede wszystkim dzieci i młodzież. Planujemy także prenumeratę miesięcznika Różaniec.


Gazetka Echo Różańcowe jest wydawana co kwartał w nakładzie 560 sztuk dla wszystkich członków wspólnoty. Powstała także strona internetowa echorozancowe.pl - z myślą o rozpowszechnieniu modlitwy różańcowej w parafii.


Nowe osoby do Żywego Różańca mogą zgłaszać się do ks. Pawła Jakimcio (tel. 604 138 856) lub do zelatorki Agnieszki Dudy (tel. 505 445 131).